WIĘCEJ NIŻ OFFLINE

Czym jest marketing empiryczny?

Nie ma wątpliwości, że doświadczenie jest dziś uważane za kluczowe pojęcie w marketingu. Marketing empiryczny, to koncepcja strategiczna odnosząca się do szerokiego zakresu działań marketingowych odpowiedzialnych za tworzenie i wywoływanie istotnych i znaczących doświadczeń i emocji u konsumentów.

Marketing empiryczny może być postrzegany jako taktyka marketingowa, zaprojektowana przez firmę w celu przygotowania (całego) środowiska fizycznego i procesów operacyjnych, których mogą doświadczać klienci.

  Czytaj mniej

  Czytaj więcej

Brand choices
Brand choices
Ważność

Czego szuka konsument?

Decydując się na zakup wybranego produktu, konsument poszukuje szczęścia, ekscytacji, satysfakcji, nowych form spełnienia i podstawowych wartości, które często doświadcza w realnych sytuacjach. Dla konsumenta marketing empiryczny to kreatywny impuls, która umożliwia mu angażowanie się i interakcję z marką, produktami i usługami w sposób zmysłowy. Widziałeś, próbowałeś, skosztowałeś lub poczułeś to? Są to regularnie pojawiające się pytania, które tworzy marketing empiryczny.

Brand choices
Możliwości

Czego możesz doświadczyć?

Koncentrujemy się na tworzeniu działań angażujących konsumentów, które są skalowalne i przynoszą korzyści:

1.  zwiększenie świadomości i rozpoznawalności marki,
2.  umożliwienie, tak ważny dziś, proces „humanizacji marki” i pozyskiwania nowych konsumentów,
3.  wzmocnienie lojalności obecnych konsumentów,
4.  zwiększenie wielkości sprzedaży.

Strategie marketingowe, które realizujemy dla naszych klientów związane są z opowiadaniem historii marki. Należą do nich m.in. premiery produktów, spotkania z klientami bądź partnerami, imprezy firmowe, sponsoring, sklepy typu pop-up, kampanie VR, wydarzenia wirtualne, szkolenia i roadshow.

  Czytaj mniej

  Czytaj więcej

Brand choices