PRZEJĄĆ KONTROLĘ

Usługa zarządzania wzrostem

Świadomość i lojalność wobec marki nie biorą się znikąd. Wciągający tekst, efektowne wizualizacje czy angażujące filmy przyciągają klientów, zwracając uwagę na ich potrzeby – lub w naturalny sposób je tworzą. Zarządzanie wzrostem pozwala w sposób strategiczny i funkcjonalny utrzymać kontrolę nad kampanią i procesem dostosowania ich do różnych nośników, bez utraty spójnej całości i efektów cross-mediowych.

Brand choices
Brand choices
Ważność

To dlatego zarządzamy wzrostem

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że najbardziej dynamicznie zmieniającym się rynkiem, jest szeroko rozumiany rynek mediów. Z jednej strony stwarza to wiele nowych możliwości angażowania konsumentów, z drugiej istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że tak bardzo zróżnicujesz swoje działania, że stracisz z oczu skuteczność i rezultat, albo nawet nigdy się na nich nie skupisz. Dzięki takiemu zarządzaniu będziemy Cię prowadzić przez stale rosnący labirynt mediów.

  Czytaj mniej

  Czytaj więcej

Proces wzrostu

Wspólnie określamy i zarządzamy kontrolą nad wynikami!

1 >

Faza start-up i wprowadzenie

Zapoznajemy się z Twoją marką, jej rynkiem i celami biznesowymi, prowadząc indywidualne i grupowe rozmowy sparingowe.

Krok 1

2 >

Audyt i rekomendacje

Dokładnie badamy rynek i wyciągamy wnioski. Na podstawie tej wiedzy rekomendujemy kierunek wzrostu.

Krok 2

3 >

Strategiczny plan uruchomienia

Uzgodnione zalecenia zostaną następnie przekształcone w plan strategiczny, który będzie obejmował odpowiednie rozpoczęcie działań i kampanii.

Krok 3

4

Realizacja i zarządzanie

Uruchomiony plan stanowi początek naszego zarządzania wykonawczego, wspieranego przez usługi związane z wydajnością i monitorowaniem.

Krok 4
Brand choices
Połączone siły

Zarządzanie czy strategia?

Biorąc pod uwagę łatwość kontaktu z nowymi markami za pośrednictwem różnych platform cyfrowych, zarządzanie wzrostem, rozumiemy jako podstawowe połączenie możliwości marketingowych, infrastruktury komunikacyjnej i zarządzania opartego na danych, niezbędne we współczesnym biznesie.Obecnie, aby zróżnicować działania medialne na wielu płaszczyznach, potrzeba czegoś więcej niż tylko strategii marketingowej. Dlatego kompetencja zarządzanie wzrostem w naszym serwisie polega na:

Analizowaniu, opracowywaniu i monitorowaniu kompleksowego planu strategicznego, obejmującego różne media, przy jednoczesnym wspieraniu wszystkich działań marketingowych poprzez podejmowanie skutecznych decyzji opartych na danych.

  Czytaj mniej

  Czytaj więcej

Brand choices